برنامه هفتگی هیئت

السلام علیکم یا اهل البیت النبوة

برنامه هفتگی هیئت متوسلین به حضرات چهارده معصوم (ع)

روز پنجشنبه 93/2/18 از ساعت 9/5 شب      مکان:عزاخانه

بانی:آقای حاج یحیی سلیمانی