برنامه هفتگی هیئت

السلام علیک یا فاطمة الزهرا(س)

مراسم هفتگی هیئت روز پنجشنبه93/2/4

از ساعت 9/30 شب

مکان:عزاخانه

بانی این هفته:آقای حاج جلال آربونی